Sử dụng Tfenv để quản lý Terraform version

nếu ai đã từng làm việc nâng cấp Terraform từ version cũ mèm sang một version mới hơn, thì sẽ hiểu được cảm giác thay đổi version để test qua test lại nó mệt mỏi như thế nào

Tìm hiểu về Vault và cách lưu trữ các khóa bí mật trên Vault

Các cách lưu trữ trên không hề chuyên nghiệp chút nào. Hơn nữa khi bạn muốn cung cấp các khóa bí mật này đến một hệ thống, công cụ khác một cách tự động mà vẫn đảm bảo được độ bảo mật thì làm sao nhỉ? Vault sinh ra để làm việc đó 🙂

Sử dụng Packer để tạo AWS Windows AMI

Tuy nhiên, bạn lại muốn tạo một AMI riêng cho chính mình, dựa trên các AMI có sẵn, thêm hoặc bớt một số tính năng, thành phần thì phải làm như thế nào? Bạn có thể lên Console, tạo một Instance, sau đó thay đổi các thành phần bạn mong muốn, sau đó convert qua AMI là được.

Cách mình khởi tạo Blog này như thế nào?

Vì mình muốn sẽ xài chùa lâu dài, nên mình đã nghĩ cách làm sao có thể mirate trang web của mình từ VPS này qua VPS khác một cách nhanh nhất và không bị mất dữ liệu.