Tìm hiểu về Vault và cách lưu trữ các khóa bí mật trên Vault

Các cách lưu trữ trên không hề chuyên nghiệp chút nào. Hơn nữa khi bạn muốn cung cấp các khóa bí mật này đến một hệ thống, công cụ khác một cách tự động mà vẫn đảm bảo được độ bảo mật thì làm sao nhỉ? Vault sinh ra để làm việc đó 🙂