Sự tích con Nhum và cảm giác của bố trẻ khi có được một công chúa tên Nhum

Và rồi sau gần chín tháng mười ngày đợt ăn nhum đó, tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, vợ mình đã mẹ tròn con vuông hạ sinh được Nhum, cô công chúa của ba sinh đúng vào lúc 15:30 ngày 30/06/2020 (10/05 năm Canh Tý), nhìn thấy thời gian thôi mà đã chẵn chẵn rồi nhỉ. Khi hạ sinh thì Nhum được tròn 2,8KG và 49cm.